POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności wyjaśnia zasady przetwarzania wszelkich informacji, w tym danych osobowych,
udostępnianych przez użytkowników stron należących do Reverto Krzywiec Sp. J.
Naszym celem jest ochrona danych osobowych oraz biznesowych użytkowników w Internecie.

 • Zapytania ofertowe

  Użytkowników stron zapraszamy do składania zapytań zespołowi Reverto Krzywiec Sp. J. odnośnie produktów znajdujących się na stronach należących do Reverto Krzywiec Sp. J. jak również innych produktów w zakresie oferty Reverto Krzywiec Sp. J. Wszelkie teksty, obrazki i zdjęcia oraz dokumentacja dostarczona przez użytkownika w dowolnej formie w zapytaniu może zostać ujawniona przez Reverto Krzywiec Sp. J. do zewnętrznych organizacji i do wglądu osobom trzecim wyłącznie w celach przygotowania oferty. Teksty, obrazki i zdjęcia i dokumentacja dostarczona przez użytkownika nie zostanie nigdy udostępniona do wspólnego użytku i do sprzedaży, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni. Reverto Krzywiec Sp. J. szanuje prawo autorskie oraz prawo własności.

 • Sekcja kariery

  Jeżeli użytkownik stron należących do Reverto Krzywiec Sp. J. przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu lub inne informacje identyfikujące, informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani uzewnątrznione w inny sposób) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej i do wglądu osobom trzecim, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.

 • Newsletter

  Naczelnym celem newslettera Reverto Krzywiec Sp. J. jest promocja naszej oferty oraz ujawnianie informacji publicznych poprzez cykliczne wysyłanie e-maila na adresy e-mail podawane przez użytkowników stron. Każdy adres e-mail na liście dystrybucyjnej newslettera został przekazany przez użytkownika strony we wniosku o dostęp do newslettera. Każdy adres e-mail może zostać usunięty z listy dystrybucyjnej newslettera w każdy momencie na żądanie użytkownika. Adresy e-mail z listy dystrybucyjnej newslettera nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani uzewnątrznione w inny sposób) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej i do wglądu osobom trzecim i będą jedynie wykorzystywane do wysyłania newslettera.

  Zamawiając subskrypcję newslettera użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Reverto Krzywiec Sp.J. z siedzibą PL 80-180 Gdańsk-Kowale, ul. Glazurowa 7, w celach marketingowych, w tym również na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści zapisanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz prawo do rezygnacji z otrzymywania newslettera w dowolnym momencie.

 • Cookies

  Zasady przetwarzania plików cookies zostały wyjaśnione w Polityce Cookies.